Opintojen rahoittaminen

Opintojen rahoittaminen ei Suomessa tavallisesti ole vaikeaa, jos kyseessä on ensimmäistä tutkintoaan suorittava tai ammatillisen oppilaitoksen opiskelija. Opintotuki, joka koostuu opintorahasta sekä lainasta ja jota yleinen asumistuki täydentää, riittää yleensä hyvin turvaamaan opiskelijan perustoimeentulon. Myös ammatinvaihtajien opintojen rahoitus on melko hyvin tuettua, mikäli opiskelemaan hakeutuja on työelämässä. Taloudellista tilannetta on hyvä miettiä huolella, ennen kuin siirtyy takaisin opiskeluiden pariin.

Opintojen rahoittaminen tukijärjestelmän ulkopuolella

Opintojen rahoittaminen muuttuu haastavaksi siinä vaiheessa, kun opinnot venyvät niin pitkiksi, että opintotuki päättyy. Vaihtoehtoisesti haastava tilanne on, kun henkilö haluaa opiskella itselleen toisen tutkinnon eikä enää kuulu Kelan tuen piiriin tai ei opintoja aloittaessaan myöskään ole työelämässä. Tavallisinta on rahoittaa kouluttautumista työskentelemällä opintojen ohessa tai opiskella työn ohessa. Jos siirtyy työelämästä opiskelijaksi, oma tai koko perheen taloudellinen tilanne saattaa muuttua niin paljon, että kannattaa varmistaa oikeutensa erilaisiin tukiin, kuten asumistukeen.

Myös omien säästöjen käyttäminen opintojen rahoittamiseen on varsin tavallista, samoin opiskeleminen puolison tulojen turvin. Eipä ole aivan tavatonta sekään, että opintoja rahoitetaan ottamalla lainaa tai myymällä omaisuutta. Kun tarve muuttaa oman elämää kasvaa riittävän suureksi ja se oma ala tuntuu vihdoin löytyneen, opiskelija on usein valmis melkoisiin uhrauksiin toteuttaakseen unelmansa.

Perheelliset opiskelijat, jotka eivät kuulu tukien piiriin, ovat erityisen haasteellisessa tilanteessa. He että heidän perheensä joutuvat sietämään melkoista taloudellista epävarmuutta. Tilanne on erityisen vaikea, jos perheessä on pieniä lapsia, jotka vaativat paljon aikaa ja huomiota, sillä tällöin opiskelijan on rajoitettava opintojen ohella tehtävän työn määrää, jotta perhe-elämä ei kärsisi kohtuuttomasti. Yksinhuoltajat ovat suorastaan puun ja kuoren välissä, sillä lapset vaativat aikaa, mutta samalla heidät täytyy myös onnistua elättämään. Välillä, kun elämä oikein heittää yllätyksiä eteen ja pesukone hajoaa tai hampaaseen on pakko laitattaa kruunu, ainoaksi vaihtoehdoksi saattaa jäädä turvautuminen pikavippejä tai muita pikalainoja netistä tarjoavien yritysten palveluihin.

Tukea rahastoista

Ammatinvaihtajien opintoja tuetaan aikuiskoulutusrahastosta ja ensimmäistä tutkintoaan tekevän opiskelijan opintotuesta vastaa Kela. Mikäli uudelleen kouluttautuminen johtuu vammautumisesta tai työperäisestä allergiasta, opintojen rahoittamiseen osallistuu usein vakuutusyhtiö yhdessä Kelan kanssa, mutta tällainen harvinaisempi rahoitusmuoto saattaa vaatia onnistuakseen melkoisen paperisodan ja perusteiden pitää aina olla varsin hyviä ja todellisia.

Toimeentulotuki viimeisenä oljenkortena

Kannattaa kuitenkin tiukassa paikassa muistaa, että opiskelijakin on oikeutettu Kelan myöntämään toimeentulotukeen. Kun toimeentulotukipäätös on saatu, voi opiskelija vielä hakea täydentävää osaa omasta kunnastaan muun muassa opintokuluihin, joita voivat olla esimerkiksi pakolliset materiaalimaksut, lukukausimaksut ja matkakulut. Perheellisen opiskelijan tuloiksi huomioidaan perustoimeentulotukea laskettaessa kaikki perheen tulot ja menoina perheen asumiskustannukset sekä jokaisen perheenjäsenen minimitoimeentulo.

Vanhempien tai muiden tukijoiden puoleen kääntyminen

Opintoja aloittaessaan saattaa olla hyvä keskustella rahoituksesta myös omien vanhempien kanssa. Jos etenkin vanhemmat arvostavat alavalintaasi ja ovat varakkaista sekä verotuksesta tietoisia, he saattavat hyvinkin olla halukkaita tukemaan opiskelua ennakkoperinnöllä tai lahjalla. Myös appivanhempien kanssa saattaa hyvinkin kannattaa keskustella.

Jos taas olet harkinnut opiskelun rahoittamista lainalla, muista yhtenä vaihtoehtona lainaaminen lähipiiriltä. Ota asia rohkeasti puheeksi varakkaan sukulaisen tai ystävän kanssa ja tarjoudu jo heti alkajaisiksi maksamaan lainasta myös korkoa. Mikäli pääsette sopimukseen, laatikaa lainasta lainvoimainen velkakirja, johon otatte myös todistajien allekirjoitukset. Yksityisellä lainalla säästät merkittävästi lainanhoitokuluissa.