Töiden tekeminen opiskelemisen ohessa

Kun opiskelut alkavat, moni joutuu pohtimaan, riittävätkö resurssit myös työntekoon samanaikaisesti. Erilaisilla opintoaloilla opiskelut antavat eri tavoin aikaa mahdolliseen työskentelyyn. Esimerkiksi ammattikorkeakouluissa opinnot perustuvat monesti enemmän myös pakolliseen läsnäoloon tunneilla, kun taas yliopistoissa opiskelevilla on enemmän joustavuutta luentojen suhteen ja näin ollen töille jää enemmän aikaa. Useimmiten kaikilla aloilla ensimmäinen opiskeluvuosi on kuitenkin melko kiireinen.

Monilla Kelan myöntämä opintotuki ja valtion takaama opintolaina eivät kuitenkaan riitä kattamaan kuluja. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla jo vuokrat ovat niin korkeita, että työnteko on oikeastaan pakollista. Monet opiskelijat ovat jo siinä iässä, että he haluavat selvitä itse kuluistaan turvautumatta vanhempien apuun kovinkaan paljon.

Jos päätyy työntekoon opintojen ohella, osa-aikatyö on ehkä paras vaihtoehto sekä opintojen etenemisen, että tulojen varmuuden kannalta. Osa saattaa lisävarojen toivossa etsiä rahapelisivustoja. Verkkokasinot ovat tulonlähteenä riskialttiita keinoja, mutta pelaamista voi ainakin tehdä silloin, kun itselle parhaiten sopii. Lisäksi tilin saldo voi kasvaa hyvällä onnella yllättävänkin paljon.

Opintojen aikaisen työnteon hyödyt

Joskus opiskelijoillekin saattaa tulla yllättävä isomman rahasumman tarve. Työnteko mahdollistaa sen, että lainaa voi ottaa, sillä hakija tietää pystyvänsä maksamaan lainansa takaisin tulevilla palkoilla. Lisäksi työnteon ja opintojen yhdistäminen pakottaa opiskelijan suunnittelemaan aikataulunsa niin, että suoriutuu molemmista tehtävistä. Tämä kehittää koordinaatiokykyä ja stressinsietokyky kasvaa.

Työn tekemisellä on monia hyötyä opiskelijalle, sillä osa-aikatyö tuo lisätienestejä. Monelle opiskelijalle työnteko opintojen ohella voi olla ainoa vaihtoehto kuluista selviytymiseen. Avoimia paikkoja voi etsiä työnvälitysfirmoilta ja valtion työnvälityksestä, mutta yhä useampi työntekijä valitaan niin kutsutun piilohaun perusteella. Kannattaakin siis olla itse aktiivinen ja ottaa yhteyttä kiinnostaviin yrityksiin. Työnteko opiskelun ohella antaa uutta näkökulmaa opintoihin ja motivoi opiskelijaa parempiin suorituksiin. Samalla elämänkokemus karttuu.

Tutkimusten mukaan varsinkin jo opintojen aikana omalla alalla työskentely parantaa tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksia ja opintojen jälkeinen palkkataso on korkeampi.

Valtaosa työnantajista arvostavaa aiempaa työkokemusta valittaessa uusia työntekijöitä. Kun opiskelija hankkii kokemusta jo opintojensa aikana, on vakinaisen paikan löytyminen helpompaa valmistumisen jälkeen. Työnteon aikana voi tutustua uusiin ihmisiin ja saada sillä tavoin kontakteja vaikkapa tulevaisuuden työnhakuun.

Työ voi tuoda opiskelijan kaipaamaa vastapainoa opiskelijalle. Jos onnistuu löytämään mielekkään paikan, voi se auttaa mielen virkistymisessä ja sitä kautta opintomenestyksessä.

Opintojen aikaisen työnteon haitat

Työnteko kannattaa yleensä aina, mutta päätoimisen opiskelijan aika on rajallinen. Tämä voi aiheuttaa ongelmia työn vastaanottamiselle ja opinnoista suoriutumiselle. Tässä on lista huomioon otettavista asioista.

  • Opiskelijan, joka nostaa Kelan opintotukea, täytyy muistaa, että heitä koskevat vuosittaiset tulorajat. Tämä saattaa rajoittaa työntekoa, jotta opintotukia ei tarvitse maksaa takaisin.
  • Kun yhdistää opinnot ja työnteon, voi vapaa-aikaa olla vaikea löytää aikaa mahdolliselle perheelle ja ystäville. Opiskelijat ovat monesti melko nuoria, minkä takia sosiaaliset piirit voivat olla tärkeitä. Kun muut viettävät iltaa opiskelijariennoissa, saattaa tuntua ikävältä viettää aikaa töissä. Myös oma aika esimerkiksi harrastuksille jää vähäiseksi.
  • Vaikka ihanteellisinta olisi saada opintojen aikainen työ omalta alalta, tämä on kuitenkin harvoin mahdollista. Suurin osa opiskelijoista työskentelee niin kutsutuissa matalapalkkatöissä puhelinmyynnissä, ruokakaupoissa, kahviloissa, baareissa ja taksiyrityksissä.
  • Etenkin palvelualoilla on yleistä 0-sopimuksen tekeminen osa-aikaisten työntekijöiden kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, ettei viikoittaista työmäärää ole sovittu etukäteen, vaan töihin pyydetään tarvittaessa. Toisaalta opiskelija voi kiireisempinä aikoina pitää vapaata töistä. Tällaiset järjestelyt vaikeuttavat oman viikkosuunnitelman tekemistä. Kun on suunnitellut tekevänsä opintoihin liittyviä tehtäviä, saattaakin joutua töihin rahan perässä. Tämä epävarmuus aiheuttaa ylimääräistä stressiä opiskelijoille ja opinnoista suoriutuminen vaikeutuu.

Kun opiskelija keskittyy muuhunkin kuin opiskeluun saattaa se vaikuttaa arvosanojen laatuun, koska aika on kaikilla rajallinen.