Vastapainoa tieteelliselle tutkimukselle vapaa-ajalla

Tieteellinen tutkimus on haastavaa työtä, jossa täytyy ottaa huomioon useita erilaisia yksityiskohtia. Työn aikataulutus on yksi tärkeimmistä tekijöistä projektin valmiiksi saattamiseksi. Tutkimuksen teko vaatikin paljon tiukkaa aivotyöskentelyä, siksi on myös tärkeää saada pohtivan ja tuottoisan työn vastapainoksi laadukasta vapaa-aikaa.

Jokainen mieltää vapaa-aikansa eri tavalla. Osa haluaa levätä ja osa viettää aikansa aktiiviteettien parissa. Tähän vaikuttaa vahvasti myös tutkijan henkilökohtainen elämäntilanne, onko hänellä esimerkiksi perhettä vai ei. Mielekkääksi aktiiviseksi vapaa-ajalla koetaan myös hyvin erilaiset harrastukset omista mieltymyksistä riippuen. Joku saattaa metsästää nettikasinoita, joilla on tarjolla suuria voittoja. Tälläisiä ovat muun muassa Suomikasino, Rizk ja Casumo. Sen sijaan joku toinen nauttii kirkkokonserttien kuuntelemisesta.

Tässä artikkelissa pohditaan tarkemmin, mitkä tahot voivat tehdä tieteellistä tukimusta ja kuka maksaa korvaukset, jotta tutkija saa maksettua laskut ja nauttia myös vapaa-ajastaan. Perehdymme myös siihen, millainen merkitys vapaa-ajasta on muodostunut nykyajan ihmiselle ja mitä kaikkea tieteellisen tutkimuksen ohessa voi harrastaa.

Kuka voi tehdä tieteellistä tutkimusta ja kuka sen rahoittaa?

Tutkimuksella tarkoitetaan selvitystä, jossa on tarkoituksena tuottaa jotain uutta tietoa. Näin ollen niitä voi tehdä kuka tahansa meistä. Kun puhutaan tieteellisestä tutkimuksesta, tarkoitetaan yliopistoja, muita korkeakouluja sekä tutkimuslaitoksia. Itseasiassa yliopisto-opiskelun tarkoituksena, pohjana ja tähtäimenä on tieteellinen tutkimus. Myös muilla korkeakouluilla, kuten ammattikorkeakouluilla, on oikeus ja velvollisuus tehdä tieteellistä tutkimustyötä, minkä johdosta suurin osa tieteellisten tutkimuksen harjoittajista on korkeakouluopiskelijoita. Vain murto-osa päätyy kokoaikaiseksi tutkijaksi opintojensa jälkeen.

Rahoitus yliopiston tieteelliselle tutkimukselle tulee osittain valtiolta, mutta lisärahoitusta voi hankkia myös yrityssponsoreilta, säätiöiltä ja järjestöiltä. Isojen tutkimusten rahoitushankintaan onkin ihan omat työntekijänsä. Kun puhutaan tavallisista opiskelijoista, tulot koostuvat usein Kelan opintotuista, mahdollisesta tehdystä työstä, vanhempien avusta ja lainoista. Tämä saattaa olla järkevääkin tulevaisuuden kannalta, jotta esimerkiksi kokemusta kartoittava ulkomaanvaihto ei jää välistä. Tulevaisuudessa sillä saattaa olla isokin merkitys esimerkiksi työnhaussa.

Vapaa-ajan merkitys ihmiselle

Vapaa-ajasta on tulossa jatkuvasti merkityksellisempää ja erityisesti sellaisina aikoina, kun siitä on pulaa. Noin 30-40-vuotiaat työssäkäyvät pienten lasten vanhemmat saavat tuntea sen nahoissaan. Vapaa-ajan merkitystä ei tule väheksyä opiskeluaikanaankaan. Se, kuinka viettää vapaa-aikaansa, on varmasti suuri merkitys hyvinvoinnille ja sitä kautta jaksamiselle tulevaisuuden työelämässä. Mielekäs vapaa-aika pitää mielen virkeänä. Toisaalta monet ovat ymmärtäneet etsiä itselleen sellaisen alan, jossa viihtyy ja sitä kautta opinnotkin saattavat kulkea limittäin vapaa-ajan kanssa.

Harrastusmahdollisuudet

Ihmiset mieltävät vapaa-ajan käsityksen eri tavalla tai lähinnä ymmärryksen siitä, kuinka se halutaan viettää, mutta suurin osa erottaa sen työstä. Jollekin on tärkeämpää täysi lepo, mutta osa haluaa puuhastella ja kehittää itseään myös vapaa-ajan saralla.

Tieteellistä tutkimusta tehdessä voi vapaa-aikaansa viettää samoin tavoin kuin yleensäkin. Ehkäpä on jopa suotavaa pitää arkirutiineistaan kiinni, jotta tutkimus etenee helposti aikataulussa. Erilaisilla harrastuksilla on erilaisia hyötyjä elimistöömme, tietämykseemme ja hyvinvointiimme.

Harrastuksia on moneen makuun, mutta kirjasto ja lukeminen yleensäkin ovat aina fiksuja vaihtoehtoja. Opiskellessa on hyvä tutustua alan kirjallisuuteen muutenkin kuin tenttikirjojen muodossa. Lisäksi erilaiset kulttuuritapahtumat ja näyttelyt avartavat katsomustamme. Liikunta sen eri muodoissaan on yksi parhaista latautumiskeinoista, kun taas matkailu avartaa ja laajentaa sideverkostoja. Vapaaehtoistyö, järjestötoiminta ja opiskelijayhdistykset antavat mahdollisuuden niin ikään uusille tuttavuuksille ja edulliselle harrastamiselle. Osa haluaa vastapainoa tutkimuksen tekemiselle palkkatyön tekemisestä eikä rahakaan ole varmaan pahitteeksi.

Mitä ikinä valitseekaan tieteellisen tutkimuksen vastapainoksi, tärkeintä on, että nauttii siitä, mitä tekee ja mieli valmistuu aivotyöskentelyyn, jota työssä tarvitaan. Näin tavoitteet toteutuvat ja tutkimus valmistuu aikataulussa.